alternativna energija


alternativna energija
soft energy
* * *
• soft energy

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • alternativan — ȁlternatīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA 1. koji je drugi, koji je druga mogućnost od dviju [alternativno rješenje] 2. koji je pored, koji postoji pored onoga što je općenito priznato, službeno, akademsko itd. SINTAGMA alternativna energija …   Hrvatski jezični portal